Osho.

Tags

, , , ,

“And you cannot be anything other than you are. Let it sink deep into your heart: you can only be that which you are, never anything else. Once this truth sinks deep, that ‘I can only be myself’ all ideals disappear. They are discarded automatically. And when there is no ideal, reality is encountered.”

Advertisements

Wat is.

Tags

, , , , , , , , ,

Wat er niet is, bestaat niet. Kan het simpeler? Wat jij niet ervaart, is er niet. Klaar toch? Kan de waarheid zo eenvoudig zijn? Natuurlijk.

Waarheid is letterlijk een-voudig, er is er maar één van. Elk moment. Er is niets anders dan wat is en …

Alles is al-tijd en over-al wat er is. Het kan niet benoemd worden want er is niemand om dat te doen. Het heeft geen zin. Het heeft geen naam nodig te zijn.

Nu, op dit eigenste moment, is dat wat is alles wat is. Er kan niet zijn wat niet is. Je kijkt naar buiten en zegt dat het niet regent maar dat is niet wat is, dat denk je.

Er kan niet zijn wat niet is.

Er ver-andert nooit iets; dat wat is kent geen ander. Er gebeurt nooit iets want alles is. Er komt nooit iets bij en er gaat nooit iets weg. Dat wat is heet geen identiteit, het weet dat het is door te zijn.

Het is zichzelf genoeg. Zijn is vol-ledig, totaal.

Ik Ben die Ben.

 

 

Love.

Tags

, , , , , , , , ,

 

“Does not the word ‘love’ basically signify ‘a need’ of some kind, for you love the person, or the thing that satisfies your need? Indeed, the love between man and woman satisfies the need of each for the other whether the need be physical, by way of companionship, or in any other form or manner.  When one finds that the other no longer satisfies the need, ‘love’ first turns to indifference and later on perhaps to ‘hate’.  Why do couples change partners, wedded or otherwise, so often, particularly in the West?  For the simple reason that they no longer seem to satisfy each others need as they did earlier…

…Such a relationship can only occur in a dualistic manifestation of subject-object.  If however, you are thinking in terms of noumenal non-manifestation, which is a state of total subjectivity, (without the slightest touch of anything objective), something which can only be suggested by the subjective pronoun ‘I’, total unicity, which can be conceived only as a state of fullness, wholeness, holiness, no words can be adequate.  And, of course, in that state a love-hate relationship would be quite inconceivable.  Relationship between whom? If, therefore, you are using the word ‘love’ to indicate the noumenal state, this word, like any other word, would be totally inadequate.”

Nisargadatta Maharaj

 

U.G. Krishnamurti.

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Elke dag hetzelfde, verveling alom. Is dat alles? Er moet meer zijn, toch? En er zijn er honderden die je willen helpen om dat meer te vinden, in boeken, in vermaak, in entertainment. Maar het enige wat zegt dat er meer moet zijn is denken. Door het feit dat er meer moet zijn, bestaat verveling. Verveelt de koe in de wei zich?

Het hele lichaam functioneert zonder zich ook maar af te vragen ‘hoe’ het dat doet. Wat jij leven noemt heb je daarvan gescheiden, je hebt het gescheiden van wat vanzelf gebeurt. Het is een leefwijze, die op geen enkel gebied in relatie staat tot het levende organisme. ‘Hoe moet ik leven?’ vernietigt de natuurlijke manier van leven. Cultuur vertelt jou wat je moet doen om te leven!

Zie je de absurditeit? Steeds sneller en sneller lopen om nergens aan te komen. Verveling is je grote probleem en je wilt het oplossen door er van weg te lopen, te gaan shoppen. Yoga doen, mediteren, sporten, vakantie nemen.

Elke maatschappij baseert zich op het realiseren van een doel, spiritueel of materieel. Dit doel nastreven veroorzaakt lijden want je bereikt het nooit. Dat is ONVREDE.  Er is geen ‘spiritueel’ of ‘materieel’ doel, het is louter denken. En een gedachte kan nooit bereikt worden. Het instrument om je doel te bereiken is hetzelfde wat vertelt dat er een doel is. Dualiteit bestaat louter als denken, en dat is ok om je weg te vinden maar in wezen is dualiteit niet bestaande. Geluk of ongeluk, pijn of genot, arm of rijk, levend of dood: dezelfde gewaarwording, zonder het ‘ding’; puur gewaar-zijn.

Wat jij doorgaans ‘angst’ of ‘woede’ noemt zijn pure uitbarstingen van dezelfde energie, als golven in dezelfde oceaan. Het idee dat ze bestreden moeten worden, ingetoomd, verdreven is even absurd als beweren dat je Leven kunt doodslaan!

Let it be!

Wat is, IS die ‘angst’, die ‘woede’. Jij staat er niet los van. Alleen door het een naam te geven, ontstaat er een ‘ik’ die bang of woedend is. Louter in taal. Je hoeft er niets mee te doen. Het doet zichzelf al!

Moed betekent dat jij geliquideerd wordt door de hele sociale structuur. Jij doet immers nergens meer aan mee.

‘Denken’ is bezig zijn. Vermaak, amusement, entertainment. Problemen maken om ze op te lossen. Dingen zoeken die je zelf bent. Ergens van af proberen te raken en weten dat dit nooit lukt. Net doen of je het niet weet en een antwoord gaan zoeken. Iets verstoppen en zeggen dat je het kwijt bent…

Dat mag en dat is leuk maar geloof nooit dat jij het doet. Dan wordt het spelletje plots veel te serieus en is er geen lol meer aan. De ‘ernst’ in het spel is de ‘ik’. Dat is dodelijk voor het plezier. Ga in discussie, maak ruzie, verwijt de hele boel de kolere, sla erop los maar doe het omdat het doen veel leuker is dan degene die het meent te doen.

De ‘oplossing’ wordt nimmer in vraag gesteld want dan ben jij er niet meer. Je wilt maar al te graag degene aanvaarden of bewonderen die de oplossing, het antwoord geeft want dan ben jij weer van de partij!

Sta helemaal op je eigen voeten en vraag geen oplossing of antwoord; dan ben je vrij van de last van het hele verleden der mensheid en wat overblijft is MOED.

Zijn in vol vertrouwen van Zijn.

Lijden.

Tags

, , ,

Natuurlijk is er lijden. Maar weet je wel wat lijden is?

IK BEN HET LIJDEN.

Wat ook gemanifesteerd wordt, ik ben het functioneren zelf! Wat ook waargenomen wordt, ik ben het waarnemen. Ik ben de doener, en datgene wat gedaan wordt.

Ik ben het totale bewegen zelf. Dit is Waarheid.

Meer hoef je niet te weten.

Wat ik zei heb ik voor mezelf gezegd. Jij en ik zijn geen twee maar hetzelfde: absolute eenheid.

 

Nisargadatta Maharaj

6c58010fd8962887124c2964ff9ada5e

To delete or not to delete…

Het gebeurde dat ik mij ongemerkt begon te interesseren voor advaita vedanta. Ik weet ook niet waarom maar dat doet er eigenlijk verder niet eens toe. Feit is dat ik in de loop der jaren een heuse verslaving voor de materie ontwikkelde; het liet mij niet meer los. Ik vertaalde een heleboel teksten, schreef er zelf ook een aantal en voor ik het goed en wel besefte, had ik een hele verzameling bij elkaar.

delete

Wie zou dat ooit nog lezen, dacht ik, en een paar keer was de delete-knop heel dichtbij. Waarom al die dingen niet op een blog bundelen? Misschien heeft op die manier er ergens iemand nog wel wat aan. Het samenstellen van dit blog geeft mij trouwens meteen de gelegenheid een selectie te maken; iets waar ik anders nooit meer aan toe kom.

De wereld wilt bedrogen worden, laat haar dus bedrogen worden“, een spreuk die mij al heel mijn leven heeft geïntrigeerd. Betere titel voor dit blog verzamelde teksten, kan ik zelf niet verzinnen.

Ik wens iedereen die hier al dan niet toevallig verzeild geraakt veel leesplezier en ik ben altijd bereid om vragen of reacties van enige commentaar te voorzien!

Tao Te Ching.

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

a feather and a stone equally balance

 Een naam voor het Onnoembare, is maar een naam. Het Onnoembare is dat, wat alles doet zijn. Door dingen een naam te geven wordt het ondeelbare verdeeld.

Al die kunstmatige kleuren verblinden de ogen der mensen. Al die gemaakte muziek verdooft de oren. Al die verschillende smaken stompen de smaak af.

Wat een eindeloze flauwekul. Iedereen is onrustig en opgewonden alsof ze naar een voetbalwedstrijd kijken.

Voordat de schepping tot uitdrukking kwam, was er al iets, volmaakt maar nog zonder vorm, stil en onveranderlijk, alom aanwezig en onuitputtelijk. Men kan het beschouwen als de scheppende kracht van al wat is. Ik kan het niet beschrijven, maar ik noem het maar Tau.

Het zware is de bron van het licht. De onbewogen beweger de oorsprong van alle beweging. Daarom kan de ware mens de hele dag in beweging zijn. Omdat niet hij het is die zich beweegt, maar omdat hij zich op het leven laat voortdrijven.

Wie hun oorspronkelijke natuurlijkheid verlaten, worden beschaafd. In de ogen van de ware mens gedragen zij zich als toneelspelers.

Culturen die hun hoogtepunt bereiken, luiden hun eigen verval in. Culturen zijn niet natuurlijk, en wat kunstmatig is vergaat.

Wie de ander door heeft is slim. Wie zichzelf kent is wijs. Wie anderen overwint is machtig. Wie zichzelf overwint is standvastig. Wie tevreden is, is rijk. Wie veel wil, is almaar bezig. Wie zichzelf blijft, is uit een stuk. Wie sterft vóór hij sterft, leeft eeuwig in het nu.

Want de weg naar zelfkennis is wrang en onaangenaam, niet aangenaam om onder ogen te zien en pijnlijk om te horen, maar geeft een onuitputtelijke kracht.

Wie in deze wereld menslievend heet, verwacht dankbaarheid terug. Wie in deze wereld eerlijk heet, heeft een dubbele agenda. Wie zich aan deze wereld heeft aangepast, eist dat anderen dat ook doen. En anders dreigen ze en worden ze boos.

Het onuitsprekelijke doet het Ene ontstaan. Het Ene het tweede. En uit het tweede ontspruit het derde. Het derde brengt de hele schepping tot leven. Alles wordt gedragen door het Duistere en komt aan het licht. De adem van de Leegte schept de ordening. Wat de mensen haten is alleen zijn, onbelangrijk en nutteloos zijn, en toch is dat waar de ware mensen hun behagen in scheppen.

Dat juist in het niets doen het ware geluk ligt. Dat begrijpen in deze wereld maar heel weinig mensen.

Wie wijs is streeft naar waar de anderen niet naar streven, en vindt belangrijk wat de anderen onbelangrijk vinden. Hij leert af wat de anderen aanleren, en keert terug naar de toestand die de anderen verlaten hebben. Dan kent hij de weg terug naar de oorsprong, maar beseft dat de mensen het niet willen horen.

Mijn woorden hebben een oorsprong, mijn manier van leven een principe, maar omdat de mensen dat niet durven zien, kunnen zij mij niet begrijpen. Er zijn maar heel weinigen die mij begrijpen en voor hen ben ik erg waardevol. Wie wijs is gedraagt zich daarom onopvallend, maar hij blijft zichzelf.

Beseffen dat je niets kunt weten, dat is wijs. Wie niet begrijpt dat hij niets kan weten, is gek.

Dr. Shankar

Tags

, , , , , , , , ,

 

vsshankar-1

We zien eigenlijk allemaal hetzelfde: de wereld is niets anders dan gereflecteerde energie. Die energie reflecteert zich als beelden, woorden en kleuren en daarom is het ‘verstand’ ook een deel van diezelfde energie – denken is geluid en geluid is energie. Het ongekende wordt op die manier gelabeld door het denken, door zichzelf dus. Gewaarzijn bedriegt dus zichzelf. Op die manier wordt een illusoire wereld manifest als ‘denken’ en ontstaat de idee dat de mens de doener, de spreker en de denker is.

Waarom leven we? Elke zin of bedoeling van het leven die je zou kunnen bedenken is slechts een gedachte. Zijn we slechts primitieve dieren met het vermogen na te denken over allerlei zaken en erover te filosoferen…maar zonder enige betekenis?

In principe is dat erg ontgoochelend, toch? Voor het EGO zeker maar als je het leven begrijpt, weet je ook wat ‘ontgoocheling’ is en ben je er vrij van.

Misschien is dat de ware zin van het leven, dat je het ziet als een illusie en dat je elk moment onvoorwaardelijk kunt genieten, wat er ook kome, zonder angst of woede, zonder na te denken over wat moet ik morgen doen of ik hoop dat alles goed zal gaan.

Maar dan zou je toch ook kunnen zeggen: ik doe niets meer en blijf de ganse dag in bed. In theorie ja maar dit toont aan dat het voor jou tot hiertoe slechts een geloof is. Alles zal precies gebeuren zoals het gebeurt en jij zou niet kunnen voorkomen om toch weer aan de slag te gaan. Een job te zoeken enz.

Leven gebeurt, sowieso, wat jij er ook moge over denken. Dus wees gerust! Zelfs als je gelooft dat jij niet de doener bent, blijft alles aan de gang, vanzelf en als je dit beseft, dan is dit wijsheid.

Rara?

Om te weten wie ik ben, moet ik weten wie ik niet ben.
Maar als ik niet weet wie ik ben, kan ik ook niet weten wie ik niet ben.

Om te weten wat ik ben, moet ik weten wat ik niet ben.
Maar als ik niet weet wat ik ben, kan ik ook niet weten wat ik niet ben.

Om te weten dat ik ben, moet ik weten dat ik niet ben en dat kan ik nooit tenzij ik weet dat ik ben en dat weet je niet tenzij je ook weet dat je niet bent.

Om te weten dat ik denk, moet ik ook weten dat ik niet denk en dat kan alleen maar door te denken.

Om te weten dat ik bewust ben, moet ik ook weten dat ik onbewust ben. Maar als ik onbewust ben, ben ik mij daar niet bewust van.

Om te weten dat ik weet, moet ik ook weten dat ik niet weet. En weten dat ik niet weet is ook weer weten.

Hopeloos.

Voor degene die denkt dat hij het moet weten.
En die is er niet.

Wanneer ik echter niet eens weet dat ik niet weet, dan wil ik ook niets meer weten.

En er valt niets te weten…..

 

om te Zijn.

Pure Nonsens.

Tags

, , , , , , , , , ,

activites-exterieur-enfants

 

Het is gewoon onmogelijk jezelf te doorzien. Dat is pas dualiteit.!

Het is allemaal nonsens. Begrijpen, verstaan, doorzien…leidt enkel tot meer dualiteit. Er valt helemaal niets te begrijpen of te verstaan. Wie zou dat moeten doen en waarom zou dat nodig zijn?

Het is een vicieuze cirkel, onmogelijk aan te ontsnappen. Het is onmogelijk aan dualiteit te ontsnappen en daarom is het precies non-dualiteit. Het feit dat jij onmogelijk kunt begrijpen – door er buiten te staan – wat jij bent, is precies omdat enkel non-dualiteit is.

Elk begrip, elk concept zoals gewaar-zijn, leven, verlichting, inzicht…leidt enkel maar tot meer verwarring: het individu meent iets begrepen te hebben.

Onzin. Beweren dat jij al dan niet bestaat, waar heb je dat voor nodig? Het heeft geen enkel belang, het stoort niemand. Het doet niet eens ter zake.

De eenvoud en daarmee ook de schoonheid zit hem in het feit dat er helemaal niets te begrijpen valt. Door niemand.  Leven is zichzelf genoeg.

Pas als het je werkelijk niet meer interesseert, is dat wat is dat wat is. Elke vraag is dan pure onzin. Waarom zou je jeZelf in vraag stellen? Dat is zielig. Dat is behoeftig.

Elke vraag is heiligschennis, je schendt daarmee de heiligheid, de heelheid.

Komaan…ga liever buiten spelen!