Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Het enige wat van belang is, is het NU. Het is zeldzaam dat je zoiets uit jezelf vindt, behalve als je heel intelligent bent, want als je heel intelligent bent, zie je het relatieve van alles al. Waarom zou je je zorgen maken? Het zijn de dommen onder ons die fanatiek zijn. Het zijn de onintelligente mensen die iets willen ‘bereiken’ in het leven. Want een intelligent mens realiseert zich op zijn achtste al dat er niets te ‘bereiken’ valt in het leven. Dat het um sonst is zoals de Duitser dat zegt. Maar als je een beetje dom bent, dan denk je al snel: Er is iets te bereiken! Er is iets te halen! Ik ga ervoor!”

“Je bent niet schuldig maar je bent ook niet onschuldig. Mensen met schuldgevoelens willen tot onschuldgevoelens komen, en dat is alleen maar de andere kant van de zaak. JE BENT ALLES, dus ook schuldig en ook onschuldig. Schuld is een concept. Onschuld is een concept. Wat JIJ bent is geen concept. JIJ bent geen idee. JIJ bent het Onvoorstelbare, waarin ideeën verschijnen en verdwijnen.”

“Wanneer we een klein beetje intelligent en gevoelig zijn, wat de meest afgrijselijke combinatie is op deze aarde, dan heb je heel veel moeten incasseren. En dat wil allemaal zijn verhaal vertellen! Daarom alleen al is het heel praktisch om, als je het een keertje moeilijk hebt, te zien dat je die Kennendheid bent en dat je vanuit die Kennendheid dat MAG EN KUNT ERVAREN. Maar pas het niet toe als een strategie maar gewoon omdat het LEUK is. Gewoon omdat je LEEFT. Gewoon omdat JIJ het BENT.”

“Want als je werkelijk dat Zelf bent, zul je het er niet over hebben. Dan ben je net als de oude Cheng, het interesseert je geen lor. Maar vergis je niet, mensen die dit geen lor interesseert, zijn niet gelijk aan de oude Cheng. De een staat aan het begin van zijn ontwikkeling en de ander staat aan het eind. Toch zijn ze in de kern hetzelfde. Hij die nog niet op zoek is, is helemaal niet geïnteresseerd in de Oorspronkelijke Geest en degene die gevonden heeft waar hij naar op zoek was, is ook helemaal niet geïnteresseerd in de Oorspronkelijke Geest. Toch is er een groot verschil.”

Waarom kan ik niet zien dat ook een ‘ik-structuur’ uit dit Bewustzijn voorkomt? Dat kun je niet zien omdat degene die het wil zien een fragment is. Degene die zegt ‘Ik wil het zien’ is een identiteit, een fragment en een fragment kan nooit het geheel zien. Alleen het geheel kan fragmenten zien. Wij noemen dat het ‘zien’. Maar op dàt moment verhuis je van ‘zien’ naar ‘zijn’ en is er geen ‘ik’

“Het betekent dat je alles wat je met je denken en met je gevoel hebt geïnvesteerd in wat niet waar is, zult moeten opgeven. Uiteindelijk geeft het gewoon zichzelf op. Wanneer er geen uitweg meer is uit werkelijkheid, is alles in zijn volledigheid aanwezig. Maar het is een risico. Vanuit het denken zul je dat risico nooit nemen. Denken is niet ingesteld op een risico. Denken is per definitie berekening. “

You got it. Die leegte, daar verveel je je zo ontzettend snel in. You got it. Maharaj zei altijd: ‘It is for our entertainment only.’ Alles is er enkel voor ons plezier. De hele zoektocht, dat gekibbel, al het gepraat erover. It is entertainment only. Maar goed, je zult maar een serieuze zoeker zijn en je voelt je niet serieus genomen. Oei. Dan heb je Shiva aan het dansen! En denk erom, het is niet om je teleurstellingen weg te praten door te zeggen: ‘Het is maar een spelletje.’ Het gaat om het vieren van je overwinningen én van je mislukkingen, je teleurstellingen, je frustraties en je meest krankzinnige gedachtestructuren en je gekte en je genialiteit en je volslagen gestoordheid, alles. Just celebrate!

“De vraag zou kunnen rijzen: wat is er mis met het onmiddellijke? Waarom separeer ik me van het onmiddellijke? Waarom doe ik alsof het onmiddellijke niet goed genoeg is? Omdat we ideeën hebben gemaakt over onszelf en over de wereld.  Daar kleuren we alles mee en we zien niet dat we dat filteren en kleuren ook zijn! Het filteren en kleuren is ook onmiddellijk.  Het geheim ligt absoluut in die ‘onmiddellijkheid’. Onmiddellijkheid kan niet ‘bereikt’ worden, niet tot doel gemaakt, niet bemachtigd, maar het is dat wat er altijd IS. Het wordt enkel overschaduwd door ontkenning, door het niet willen zien, niet willen zijn. Als u dat gezien heeft, heeft u het hele basisdilemma te pakken.”

“Wij willen echter niet in het onmiddellijke zijn omdat het onmiddellijke ons niet bevalt. Daar hebben we ons dus van afgescheiden en we weigeren het te leven.”

Advertisements