Tags

, , , , , , , , ,

Opdat iets zou bestaan moet het waargenomen worden. Het heeft geen zin om te zeggen dat iets bestaat als je het niet ervaart, er niet bewust van bent of het waarneemt. Dit zijn allemaal synoniemen. Je moet weten dat het er is. En om te weten dat het bestaat moet het er ook niet zijn. Zo ook met de wereld en alles wat erin bestaat. Maar opdat er iemand kan zijn die zich bewust is van een apart bestaande wereld moet die iemand wel eerst zelf weten dat hij bestaat; hij dient zich bewust te zijn van zichzelf, van zijn eigen bestaan. Je moet weten dat jij er bent voor je kunt zeggen dat er iets anders bestaat dan jijzelf.

sentimientos-y-lógica-515x350

Om te weten dat jij er bent, moet je ook weten dat je er niet bent en dat kan niet want om dit te weten moet jij er eerst en vooral al zijn. Wij zeggen dat we ‘s nachts niet weten dat wij er zijn, dat we onbewust zijn maar dat zeggen we wel als we er zijn. We zeggen dat we ons niet bewust waren van dit of dat feit maar dat zeggen we alleen als we ons bewust zijn van het feit dat we onbewust waren. We beweren dat we onbewust waren op het moment dat we bewust zijn. Altijd. Je weet dat je het niet weet.

Je weet dus niet dat je bent of niet. Je bent er immers altijd…wat hetzelfde is als nooit. Als je er altijd bent weet je niet langer dat je er bent, net zoals wanneer alles zwart zou zijn, je niets meer zou zien. Dat geldt voor alles en iedereen (!). Omdat ik niet weet of ik er ben kan ik niet meer weten dat de wereld er is omdat niet langer onderscheid kan gemaakt worden in het er zijn. Ik Ben is één.

De wereld en ik weten niet dat wij bestaan omdat wij nooit kunnen weten dat wij niet bestaan! We zijn er altijd en daarom zijn wij er nooit.

En precies hetzelfde geldt voor de innerlijke wereld. Je kunt onmogelijk bewust zijn (ervaren, voelen, horen…) wat in ‘jou’ omgaat – zoals pijn bijvoorbeeld – want dan moet je eerst bewust zijn van je eigen bestaan teneinde bewust te kunnen zijn – onderscheid maken – van een zogenaamde van jou losstaande ervaring zoals pijn.

Zowel uiterlijk als innerlijk – hierover kan niet langer gesproken worden – is het onmogelijk een ervaring, een waarneming te hebben omdat de waarnemer verschillend moet zijn in zijn bestaan van de waarneming en dat is niet te achterhalen.

Het is dus inderaad onmogelijk ook maar één enkele ervaring te hebben. Het is onmogelijk iets waar te nemen, te zien, te horen, te voelen, te ruiken, te proeven of…te denken. Het is de totale onschuld. Het niet weten van niet weten.

Advertisements