Tags

, , , , , , , , , , ,

De wereld zoals hij gedacht wordt is een illusie. En een illusie bestaat niet en kan dus ook niet worden doorzien.

Wanneer jij nu je eigen niet-bestaan, je eigen afwezigheid probeert te doorzien, is dat een dwaze, zelfs perverse onderneming.

Wanneer jij een boom of een kat ziet en je probeert te begrijpen dat die niet echt bestaan maar energie zijn, dat ze illusie zijn, dan probeer je in feite je eigen afwezigheid – want de waarnemer hoort bij de illusie – te begrijpen.

exchange_by_jason_c-d30suxw

Dat alles – die illusie – is precies omdat jij als Gewaar-zijn afwezig bent, niet waarneembaar, niet tastbaar. En het is illusie omdat niets anders is dan gewaar-zijn. Dus als jij die behoort bij de illusie en dus in wezen gewaarzijn bént, probeert om die illusie te doorzien dan probeer je in feite je ware wezen te doorzien en dat ‘proberen’ behoort tot je ware wezen. De zoeker is het gezochte.

Gewaar-zijn probeert zichzelf te doorzien als zijnde illusie terwijl gewaarzijn geen illusie is maar echt; de energetische beweging waaruit een denk-wereld lijkt te verschijnen, dàt is de illusie die geen illusie is.

Advertisements