Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas.

Dat het leven zin heeft, een reden, is het doel van ons bestaan. Zonder dat doel zou ons leven geen zin hebben. En daar is iedereen als de dood voor. Wij moeten een reden hebben om ons in te zetten voor het bereiken van een doel en dus is het doel en de reden eigenlijk één en hetzelfde. Met het nodige sarcasme zou je kunnen zeggen dat de reden van jouw bestaan de dood is, het uiteindelijke doel. We eten om naar het toilet te kunnen gaan. Direct wordt duidelijk hoe belachelijk dit alles klinkt.

Wat is de reden van het bloeien van een bloem? Wil ze mooi gevonden worden? Is dat haar doel en dus de reden van haar bloeien? Wij willen steeds weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn, wij willen weten waarom? Als iemand sterft moet daar een reden voor zijn, anders blijven we verweesd achter. Als we weten waarom, dan kunnen we ons erbij neerleggen. Maar dat is zelfbedrog: we willen weten waarom – de reden, de oorzaak kennen – met het doel voor ogen om datgene te doen wat ons bespaart van hetzelfde lot.

Tussen de reden en het doel staat het ‘ik’.

Leven kent geen reden, geen oorzaak en heeft ook geen doel voor ogen. Het IS en dat zijn is zichzelf genoeg.

Je wilt weten waarom iemand dat doet zodat jij verder kunt met het nastreven van je doel; bewijzen dat hij ongelijk heeft bijvoorbeeld.

Ik heb nooit geen doel gehad in mijn leven en daarom leek het ook zonder reden. Toen ik negentien was vroeg ik mij af waarom ik ooit geboren was? Wat was de reden van van mijn bestaan. Het was een vraag uit wanhoop want ik wist helemaal niet waar ik met mijn leven heen moest. Ik kon geen doel vinden. En daarom was de reden van mijn bestaan dat er geen reden was.

Oorzaak en gevolg zijn hetzelfde. Je wordt niet geboren opdat je zou kunnen sterven. Dat is waanzin. De waanzin van de logica, de redenering, het verstand. Waarom doe je wat je doet is net hetzelfde als vragen waarom je leeft! Het lijkt alsof je je eigen bestaan moet verantwoorden. Er moet een reden zijn voor je bestaan. Dat is het meest afschuwelijke wat er is! Elke vorm van schoonheid is hiermee in de kiem gesmoord. De reden van het bloeien van de bloem IS het bloeien; zij wil niet uitgroeien tot een of andere prachtige bloem. Het zijn is de reden én het doel. Schoonheid heeft geen reden nodig, geen uitleg. Schoonheid is het zijn zelf. Zonder enig nut, zonder enige reden. Nut is dat wat een voorwerp heeft, een object. Een lepel is nuttig om soep te eten. Liefde moet geen reden hebben, liefde is wat ze is. Wanneer het leven gezien wordt als zonder reden is er de verwondering die elk kind eigen is bij geboorte.

I-Made-Rutha-Twin-Faces

Lachen wordt pas mooi als je lacht zonder reden.

Maar de logica beschouwt dit als de lach van een waanzinnige

Advertisements