Tags

, , , , , , , , , , ,

Het is precies omdat alles is zoals het is, dat er geen sprake is van illusie. Wij aanvaarden niets of niemand en willen alles veranderen, omdat wij van niet beter weten. Er is echter niemand die beter hoeft te weten.

Leven weet van niet beter, want het is alles. Het weet niet dat er niets anders is en daarom willen wij altijd alles veranderen, ook omdat wij (net als Leven zelf) niet beter weten. Mochten wij beter weten, we zouden niet echt zijn. Wij maken ruzie en beloven het nooit meer te doen, net als kinderen, en drie maand later doen wij het schijnbaar opnieuw omdat we niet beter weten dan dàt wat op dat moment IS. Leven kan nooit beseffen dat het niet echt is want het kent niets anders dan zichzelf.

Eerst doe je zoals je bent maar je denkt dat jij het doet, daarna meen je dat je beseft dat jij het niet doet en uiteindelijk is alles weer zoals het was, is en altijd zal zijn. Je bent terug op de marktplaats van Zen. En je drinkt uit je kalebas, gevuld met wijn.

Je weet van niet beter.

Leven weet niet dat het er is of niet. Het is noch bewust noch onbewust en dat zijn wij ook! Of we dat nu geloven of niet. Het maakt geen verschil. Er is geen illusie te doorzien of niet te doorzien. Het is zoals het is. Als het is en alleen als het er is, en dan is het er niet!  Wanneer je gelooft dat jij het bent die jouw leven leidt, dan is het nog zoals het is. En wanneer jij denkt dat jij het doorzien hebt en dat jij jouw leven niet leeft, dan is er helemaal niets gebeurd.

Het is immers nog steeds zoals het IS.

Het is ALTIJD EN OVERAL zoals het is.

 

Advertisements