Tags

, , , , , , , , , , ,

Je kunt je niet anders voordoen dan je bent.

Dat denk je alleen maar. Als je boos bent, kun je niet doen alsof je dat niet bent, al denk je dat wel. Het lichaam is nooit ‘boos’. Het is wat het is en het doet zich dus ook niet anders voor. Dat voordoen of gedragen speelt zich enkel in het denken af. In het gespleten denken. De neurose.

kids-humorous-pictures-for-fun-naughty-baby-funny-picture-pieway

Om je te gedragen moet je eerst weten wat je bent en dat weet je niet. Je kunt je dus niet ‘gedragen’, niet goed of niet slecht, je gedraagt je ook niet, je bent. Het lichaam geeft geen hand en lacht ook niet, al dan niet gemeend.

Het vuur brandt ook de kinderhand. Het ‘gedraagt’ zich niet.

Gedrag is niet wat je bent. Het is een houding die enkel als gedachte, als voorschrift bestaat. Staat het lichaam eerbiedig rechtop? Buigt het? Spreekt het zelfs? Een voorbeeldig burger is degene die precies doet wat van hem verlangd of verwacht wordt. Een lichaam doet niets. Het drinkt niet en het rookt niet en het is ook nooit onbeleefd, triest of blij.

Wanneer denken en zijn niet op dezelfde lijn zitten, is er een ‘ik’ in het spel. Want dan denk je dat het ‘denken’ ECHT verwijst naar dat gedrag en dat je het dus anders kunt voordoen. Een fantasiespel. Een illusie. Een truuk. Onecht. Vals. Gespleten. Laf. Oneerlijk.

Je kunt nergens voor of tegen zijn. Je moet het eerst kennen om dat te kunnen. En je kunt niets kennen tenzij je jezelf erbuiten stelt en dat is denken. Maar je beseft niet dat jij niet buiten het denken kunt, niet buiten het leven, niet buiten dat wat is.

Je weet niet dat jij niet weet hoe het moet.

Jij moet helemaal niks.

Het is immers altijd zoals het is. Vanzelf.

 

Advertisements