Tags

, , , , , , , , , , ,

Alles is maar niets, niet-iets be-staat naast het (er) zijn zelf.

Alles is maar bestaat niet naast of buiten het er zijn zelf. Het is als het er is, door er te zijn, zonder enige andere oorzaak of gevolg. Het weten er te zijn zit hem in het er zijn zelf, inherent.

Geen enkele gewaarwording of waarneming, geen enkele ervaring of beleving is echt in die zin dat ze als object kunnen worden waargenomen of ervaren. Ze zijn niet meer dan de goddelijke ver-beelding die wij denken noemen. Denken verdeelt dat wat is in subjecten en objecten, in waarnemen en ervaren. Er is hoegenaamd niets dat gekend kan worden of ervaren. Niets dat geweten is.

Weten is Zijn. Gewaar-Zijn.

In het Zijn zit de aanwezigheid die in wezen afwezig is vermits het nooit zichzelf kan kennen als object. Er is geen ontstaan of vergaan, creatie en destructie; de twee zijn één beweging. Het ontstaan is in zichzelf vergaan omdat het geen object uitmaakt dat onderhevig is aan tijd en ruimte.

Niets leeft, alles IS.

f10e0d18702866d84e11ee73b050f88e

Advertisements