Tags

, , , , , , , , , , , , , , , ,

werk-zoeker-logo

De zoeker bestaat niet los van dat wat hij zoekt. Hij kan nooit vinden wat hij zoekt. Het zoeken van de zoeker naar het gezochte bestaat louter in de subject-object relatie die schijnbaar aanwezig is in het denken. Maar wat gebeurt er nu werkelijk? Er is geen object dat gezocht wordt aanwezig want het wordt juist gezocht. Er is enkel zoeken maar niemand meer die zoekt wegens geen object – dat nog gevonden moet worden. ‘Morgen ga ik een wandeling maken’. Er is enkel die gedachte, die beweging maar niemand die ze denkt.

De gedachte is het object en dat bestaat louter in functie van degene die de gedachte denkt en andersom. In werkelijkheid is er dus geen gedachte noch een denker en enkel dat wat is. Niemand kan weten wàt dat is, laat staan dàt het is. Een gedachte bestaat niet los van de denker. En waar is de denker als hij niet denkt?

Wat ‘ik’ zogezegd zou kunnen vinden of ervaren kan ‘ik’ nooit zijn en dat is precies wat ik zoek, dat wat ik werkelijk ben. De zoeker zoekt louter materieel. Hij wilt ‘iets’ vinden wat van hem is, wat hij kan bezitten en waarmee hij zich beter voelt.

Er is helemaal geen zoeker die moet oplossen net zomin als er een ego is dat moet sterven. Wanneer het duidelijk is dat het gezochte object nooit kan bestaan zonder iemand die zoekt, verdwijnen beide vanzelf alsof ze nooit hebben bestaan. De zoeker wil een ervaring ervaren terwijl hij zelf die ervaring als ervaren IS.

Daarom kun je het ook nooit weten. Weten is intellectueel begrijpen en dat is weerom ‘iets’ (intellect) dat ‘iets’ begrijpt, het is en blijft hetzelfde. Weten speelt zich af in de schijnbare dualiteit. En daarin ligt precies de illusie. Illusie betekent niet dat er van alles niet zou zijn maar juist dat er niet zoiets bestaat als dualiteit.

De dualiteit is de illusie. ‘Ik’ bevind mij hier en daar staat een ‘boom’. Dat is de schijnbare dualiteit van de subject-object relatie. In wezen is het één, er is dat wat is maar niemand is daar getuige van of ervaart het, maar IS.

Advertisements