Tags

, , , , , , , , ,

  • “Niet alleen objecten maar ook gedachten of gevoelens bestaan niet maar zijn niet meer dan vloeiende vormen. Het ene idee staat in onze schijnrealiteit tegenover het andere maar ze vormen geen entiteit. Ze zijn met andere woorden ‘ledig’ of vloeiend. De gedachte ‘ik geloof in god’ of ‘ik zie de maan’ hebben geen enkele vorm van bestaan. Wij geven ze realiteitswaarde doordat we ze geloven. We ‘loven’ ze als echt. We ‘eren’ ze door ze als realiteit te zien. We doen dus niets anders dan ‘verafgoden’, zowel wat de wereld betreft als wat gevoelens en gedachten betreft.”

alan-watts

Realiteit is niets anders dan zichzelf. Er is wat is, zonder enige andere betekenis dan er te zijn als dat wat is, niet als iets met een bepaalde bedoeling of zin.

Daarom leven de meeste mensen in een abstracte wereld, een droomwereld. Zij geloven dat de dingen echt bestaan en dat zij bestaan, dat zij geboren zijn en ooit gaan sterven.

“Het sublieme in het hele functioneren is dat dit geest- en lichaammechanisme zelf uit Leven gegroeid is en het in de poel die het leven is, ‘ervaringen’ creëert alsof die echt aan iemand zouden gebeuren. De wereld wordt aldus gecreëerd in en uit en als Leven zelf.”

Je hebt dan geen ervaringen meer, je leeft dan niet jouw leven, je bent de ervaring en die is in niets verschillend van Ervaren zelf. Je staat er niet langer buiten, je doet zelfs niet meer mee want er is niet langer iemand om mee te doen

Alles is Ik Ben, tijd en ruimte als Gewaar-zijn.

Advertisements