Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

A-dvaita betekent niet twee. Nonduaal. Whatever.

Die hele wereld waarin wij denken te leven bestaat louter uit dualiteit. Dat kan ook niet anders. Kijk om je heen en je zal zien dat waar goed is ook slecht aanwezig is. Er is een ‘ik’ dat los staat van die wereld en ervaringen heeft.

Dit heet de ontwikkelde toestand, de paranoïa.

paranoia_by_syda_ginger-d57l7d3

Realiteit is eenheid, metanoïa.

De mens en zijn bewustzijn stelt zich buiten die wereld en heeft daardoor de illusie dat hij leeft als een afzonderlijk individu met eigen wensen, verlangens en ook – uiteraard – angsten.

De mens heeft een lichaam. Dat is van hem. Hij eigent het zich toe zoals hij zich bijna alles toeëigent. Maar het lichaam zelf heeft geen bewustzijn. Het weet niet eens dat het er is, laat staan dat het een lichaam is. Het doet ook niets, het is. Het lichaam zelf ervaart niets, al geloven wij graag van wel. Het neemt niets waar en kent geen tijd noch ruimte. Het is nooit geboren en zal ook nooit sterven, het leeft niet eens.

Dat alles beweert de mens. Het individu, het ‘ik’ of het ego.

Dat ‘lichaam’ bestaat niet eens buiten zichzelf, buiten het zijn zelf is nergens zoiets als een lichaam te vinden. Weet het oog dat het ziet? Het lichaam is geen object, geen ding. Het is een ononderbroken reeks gewaarwordingen.

Weet jouw hart dat het pompt? Waarom doet het dat? Heeft het hiermee de bedoeling jou in leven te houden?

Het lichaam stelt zich geen vragen.

Wie wel?

 

.

Advertisements